Opsætning af lokationer


Når der registreres tid i PlanTid, skal det vælges hvilken lokation arbejdet er udført på. Der skal derfor oprettes de lokationer, hvorpå der på kirkegården udføres arbejde som skal registreres. 

Åbn Plantid –> Stamoplysnigner -> Lokationer
Lokationer:Flere lokationer kunne være  kirker, kirkegårde, sognegårde og præstegårde.


Bemærk: Man skal stå på Lokationer for at kunne oprette en ny lokation.


Der er forskellige muligheder for detaljeringsgrad når timerne skal tastes.

Den mindste er:

Lokationer (Nødvendig og oprettes af brugeren

       Funktioner (Valgfri og oprettes af brugeren


For at bruge denne skal fluebenet i Anvend plejeplan på Lokation fjernes.