Opsætning af medarbejdere


For at medarbejderene kan kan registrere deres tid, skal de oprettes som brugere/medarbejder i PlanTid, samt have registreres med normaltimer. 

Åbn Plantid –> Stamoplysnigner -> MedarbejderFor at oprette en ny medarbejder, stiller man sig i et tomt felt og trykker på knappen Detaljer.

Er alle linjer udfyldte trykkes på knappen Opret i toppen af skærmbilledet, det skaber en tom linje.I feltet nummer kan angives medarbejdernummeret fra FLØS eller fortløbende nummer fra 1.

Brugernavn og password skal angives for, at medarbejderen har adgang til at registrere fra Ipad. Medarbejderen har ikke mulighed for selv at ændre password, men skal benytte det angive fra opsætningen.

Sættes et flueben i Administrator, har pågældende medarbejder mulighed for i appen at lave filtre på tværs af alle medarbejdere samt godkende registreringer på alle medarbejdere.
Det er muligt i systemet at opsætte arbejdstimer for hver medarbejder. 

Under Detaljer på en given medarbejder klikkes der på knappen Normaltimer for at tilknytte en normal timetabel til medarbejderen.

Det er her muligt at udfylde timetabellen dato for dato manuelt fx ved medarbejdere, der kører i turnus.


                       


For medarbejdere med en normaltimetabel uden turnus, benyttes funktionen Opret / ret normaltimetabel.

Her vælges først periode og herefter udfyldes det faste timetal. 


Herefter klikkes på OK og timetabellen vil blive oprettet for den valgte periode med det udfyldte timetal.

Tryk på knappen Kopiér fra medarbejder  for at kopiere timetabel fra en medarbejder

Har man flere medarbejder, med samme timetabel, kan timetabellen kopieres, når de efterfølgende medarbejdere oprettes.

For at kopiere timetabellen klikkes på Kopier fra medarbejder.


Det er her muligt at oprette en eller flere kostpriser, som herefter kan tilknyttes de enkelte medarbejdere.

For at oprette en kostpris klik på knappen Opret, F6 eller vælg en blank linie, hvorefter de to kolonner udfyldes.