Opsætning af elementer


Benyttes plejeplaner ikke, kan man se bort fra elementer.


Elementer består af flere niveauer


  1. Elementgrupper (Nødvendig og fastlagt af systemet)
  2. Arealtyper (Valgfri og fastlagt af systemet)
  3. Element (Valgfri og fastlagt af systemet)
  4. Subelement (Valgfri og oprettes af brugeren)


Åbn Plantid –> Stamoplysnigner -> ElementerEfter valg af elementer, vises plejeregistreringsbilledet:Klikkes der på plusset ud for de enkelte elementgrupper vises de tilhørende arealtyper. 

Under hver arealtype er der endvidere oprette en række tilhørende elementer. 

Ved at klikke på knappen 'Slå til/fra på Ipad' lukkes/åbnes der for det pågældende elementgrupper, arealtyper eller elementer, som ermarkeret med blåt.

De elementgrupper, arealtyper og elementer der slås fra, vil ikke blive vist på appen på Ipad, når der registreres tid.

Bliver en elementgruppe slået fra, vil alle arealtyper og elementer under denne også automatisk blive lukket og ikke blive vist på appen.I menuen i højre side 'Tilknyttede funktioner' er det muligt at se hvilke funktioner, der er tilknyttet de enkelte elementer.

Er der ikke tilknyttet en funktion, vil tiden blive registreret direkte på elementet.