Opsætning af PlanTid


Før man kan bruge PlanTid, ligger der et stykke arbejde i opsæting af bl.a. medarbejdere, funktioner, elementer mv.

Opsætningen skal foretages af en person der har skriverettigheder til kirkegårdssystemet.


På de underliggende sider, findes en beskrivelse af hver enkelt opsætning.


For at kunne taste tid ind skal der for hver registrering vælges fra disse fire grupper

Medarbejder                (oprettes af bruger)

Lokationer                (oprettes af bruger)

Elementgrupper        (Oprettet af systemet)

Funktioner                (oprettes af bruger)
Oprette nye fraværselementer

Stå på den type du vil oprette flere elementer i

Skriv tillægget under fraværselement og HUSK at sætte flueben i Aktiv, hvis den skal kunne vælges på Ipaden