Opsætning af funktioner


Funktioner, som er det reelle arbejde, der skal udføres på kirkegården kan beskrives mere detaljeret og samtidig tilknyttes en plejeplan for den aktuelle funktion.


Åbn Plantid –> Stamoplysnigner -> funktioner


Alle funktioner skal oprettes for at kunne bruges.

En funktion kan naturligvis også slettes ved at markere funktionen og trykke på knappen Slet.


Bemærk man skal stå på Funktioner (markeret) for at kunne oprette nye funktioner.Angiv navn og nummer på funktionen.


Når en funktion er oprettet er det muligt at skrive en forklaring på funktionen, som beskriver hvad en given funktion skal bruges til og hvad der skal udføres af arbejde.

Klik på knappen 'Detaljer', når den ønskede funktion er markeret, herefter åbner vinduet 'Detaljer for element'. 
Der kan åbnes og lukkes for de forskellige funktioner ved at klikke på knappen Slå til/fra på iPad

I oversigten kan det ses hvilke funktioner det er synlige på iPad'en, da disse er markeret med et grønt flueben. De funktioner, der ikke er synlige på iPad'en, er markeret med et rødt minus, som vist nedenfor. Når en funktion er oprettet skal den tilknyttes den eller de elementergrupper, arealtyper og elementer hvor funktionen skal være aktiv.

For at tilknytte funktionen markeres den, hvorefter der klikkes på knappen  Tilknyt plejeelement(r), hvorefter vinduet 'Tilknytning af plejelement åbner.

I menuen til venstre markeres hvilke Elementgruppe, arealtype og/eller element hvor funktionen skal være tilgængelig, hvorefter der klikkes på knappen 'Slå til/fra'.   

Vælges kun en elementgruppe, vil funktionen være aktiv på alle arealtyper og elementer under denne.

I menuen til højre 'Tilknyttede plejeelementer', vises hvilke plejeelementer der er tilknyttet til funktionen. 
Man kan også lukke for nogle af elementgrupperne så de ikke kan vælges fra Ipaden, det kunne se sådan ud: