Opsætning af fravær/flex


for at kunne registrerer flex og fravær skal flex og fraværstyper sættes op.


Åbn Plantid –> Stamoplysnigner -> Fravær/flex


I menuen til venstre vises 7 fraværsgruppe, som det er muligt at registrere tid på. 

I menuen til højre vises hvilke fraværdselemener der kan registreres tid på under hver enkelt Fraværsgruppe. Fjernes flueben i kolonnen Aktiv  vil den ikke kunne vælges på Ipad


Ferie

Ferie registreres i timer.
Der kan ikke indsættes en saldo vedr. ferie til forbrug, da denne udelukker laver opsamling af registreringer.
Det er ikke muligt at oprette flere fraværdselementer under ferie.

Flex

Opsætningen af Flex kører på kalenderåret 1/1-31/12 og registreres i timer.
Der laves en automatisk kørsel hvert år 1. januar, der overfører flexsaldoen, og laver ny startsaldo.
Det er derfor vigtigt at have registreret og godkendt alt inden den 1. januar. Der vil på appen blive advaret herom 1 måned inden.
Det er ikke muligt at oprette flere fraværdselementer under flex.


Omsorgsdage

Opsætningen af Omsorgsdage kører på kalenderåret 1/1-31/12 og registreres i timer.
Der laves en automatisk kørsel hvert år 1. januar der nulstiller saldoen.
Det er derfor vigtigt at have registreret alt inden den 1. januar. Der vil på appen blive advaret herom 1 måned inden.
Det muligt at tildele omsorgsdage til de ønskede medarbejdere der er omfattet af denne ordning.
Det er ikke muligt at oprette flere Fraværselementer under Omsorgsdage.


Overarbejde

Opsætningen af Overarbejde kører på kalenderåret 1/1-31/12 og registreres i timer.
Der laves en automatisk kørsel hvert år 1. januar, der nulstiller saldoen.
Det er derfor vigtigt at have registreret og godkendt alt inden den 1. januar. Der vil på appen blive advaret herom 1 måned inden.
Der er som standard oprettet 'Overarbejde 100 %' og 'Overarbejde 50 %'.
Det er muligt både at slette eller rette begge fraværselementer.
Derudover er det også muligt at oprette ekstra fraværselementer under 'Overarbejde'. Dette gøres ved at klikke på Opret eller F6, hvorefter fraværselementet skal navngives.


Sygdom

Opsætningen af Sygdom kører på kalenderåret 1/1-31/12 og registreres i timer.
Der laves en automatisk kørsel hvert år 1. januar der nulstiller saldoen.
Det er derfor vigtigt at have registreret og godkendt alt inden den 1. januar. Der vil på appen blive advaret herom 1 måned inden.
Der er som standard oprettet 'Barns 1. sygedag' og 'Sygdom'.
Det er muligt både at slette eller rette begge fraværselementer.
Derudover er det også muligt at oprette ekstra elementer under Sygdom ved at klikke på Opret eller F6, hvorefter fraværselementet skal navngives.


Tillæg

Opsætningen af Tillæg kører på kalenderåret 1/1-31/12 og registreres i enheder.
Der laves en automatisk kørsel hvert år 1. januar, der nulstiller saldoen.
Det er derfor vigtigt at have registreret og godkendt alt inden den 1. januar. Der vil på appen blive advaret herom 1 måned inden.
Der er som standard oprettet 'Kilometer' og 'Lørdagstillæg'.
Det er muligt både at slette eller rette begge fraværselementer.
Derudover er det også muligt at oprette ekstra elementer under Tillæg ved at klikke på Opret eller F6, hvorefter fraværselementet skal navngives.


Øvrige

Opsætningen af Øvrige kører på kalenderåret 1/1-31/12 og registreres i timer.
Der laves en automatisk kørsel hvert år 1. januar, der nulstiller saldoen.
Det er muligt at oprette fraværsunder Øvrige ved at klikke på Opret eller F6, hvorefter fraværselementet skal navngives.