Når der laves fakturaer i systemet, bliver der altid bogført på både indtægtskonti, samlekonto debitorer og på de enkelte debitorer. Hvis man ikke er opmærksom på dette og kun ser på selve regnskabet, kan der opstå differencer.


  1. Hvis enkelte debitorer står på Forfaldsliste men ikke på Saldoliste
  2. Hvis Saldoliste Viser et helt forkert tal
  3. Hvis Saldoliste er nul men Forfaldsliste har saldo

Skal der måske ryddes op


Hvis enkelte debitorer står på Forfaldsliste men ikke på Saldoliste

I bogføringen

Vælg type D tast debitornummeret og klik på udligning, sæt flueben ud for de beløb der udligner hinanden.

Bogfør (da der ingen beløb er påvirker det ikke regnskabet)


Hvis Debitor->Udskrifter->Saldoliste Viser et helt forkert tal

Kunne det være fordi betaling af fakturaer kun er bogført mellem bank og Samlekonto Debitorer eks 611510, dvs at de enkelte debitorer kun har fakturaer men ingen indbetalinger.


Find det tidspunkt hvor alle debitorer har betalt og nulstil pr denne dato

Når vi bruger 611510 vil der både blive debiteret og krediteret og derfor ender 611510 på samme beløb som inden nulstillingen.

Dette danner en kladde i regnskabet der skal bogføres


Hvis Debitor->Udskrifter->Saldoliste er nul men Debitor->Udskrifter->Forfaldsliste har saldo

Kunne det være fordi:

Ved bogføring af indbetalingen er der skrevet debitornr og så ved systemet ikke hvilken af debitorens fakturaer der skal udlignes

Ved bogføring af indbetalingen er der skrevet f+fakturanr, men systemet har ikke været sat op til automatisk udligning

Find det tidspunkt hvor alle debitorer har betalt og nulstil pr denne dato

Dette vil ikke påvirke nogen saldi, men sætter bare et ”Udligningsflag”