Når kunderne har indbetalt legaterne bliver der dannet et bogføringsbilag som kan hentes ind i bogføringen, på samme måde som lønbilag.

I bogføringskladden – Funktioner:

Klik på det legat der skal hentes og skriv bilagsnr:
Bilaget findes på den DigitaleArbejdsPlads under dataarkiv

Bilaget ser således ud