Lav aftale med banken om at få indbetalingerne som en fil og spørg hvilket format de bruger


Gem filen på computeren, gerne i sin egen mappe.


I bogføringskladden
Den fil der er hentet fra banken, er i dette tilfælde gemt i Dokumenter


Filtype afhænger hvilket format banken leverer.Ved klik på ”Ok” hentes bogføringslinjerne ind i kladden og udligning i debitorposterne foretages automatisk.