Bemærk at primær sortering er bilagsnummeret, mens sekundær sortering er linienummer, for at få kladden til at stå i indtastningsorden.


Det kunne være dato orden var bedre, så bruges piletasterne for at få Bilag til venstre og Dato til højre.