F3        Gentager feltet ovenover

F4        Gentager hele linien ovenover

F5        Søg (hvis man står i en nr kolonne kan der kun søges på nr, tekst i en tekstkolonne)

F6        Opretter (tom linie under den man står på)

Shift+F6        Sletter den linie man står på

F7        Lav nyt filter

Ctrl+F7        Tilføjer til filter        

Shift+F7        Åbner sortering

F8        Opdater

Ctrl+F8        Sletter filter og opdaterer

F9        Søg, det er muligt at skrive søgetekst

F10 Gem

Alt+understreget bogstav        Starter funktionen (ex Alt+o er det samme som F8 og som kanappen OpdaterShift+F7


F9

Regnskab:

       

Der kan søges på dele af ord eller kontonr

Hvis du skriver inven får du 3 konti frem

Hvis du mener det er anskaffelser eller vedligehold, skrives ex 223. hvis du er sikker på det er anskaffelser skrives 2231

       

Kirkegård: