Stå på det bilag der skal bruges mange gange ex. Kirkelig ligning

vælg  Funktioner – Posteringsforslag


Klik på Opret og udfyld Kode og beskrivelse


Lav Test - stå i konto og skriv kl – enter og magisk kommer bilaget ind igen alle 3 linier.

Lav nye efterhånden som du bilagsindtaster


ex  til betaling af AM og Skat hvor beløbene efterfølgende rettes

ex  til de faste ting der er tilmeldt PBS

ex  til Boligbidrag og varmebidrag

ex  til vand eller varme

ex  til telefoner


Når der kommer ny kirkelig ligning

Skriv koden kl i kontonr

Ret beløbene

Vælg funktioner – Posteringsforslag

Skriv kl i kode og sig ja til at overskrive