Hvad gør vi fra 31-12-2022 til 01-02-2023

- Der periodiseres hovedsageligt på flg.:

- Forudbetalte for 2023

- Ligning

- Præstens Varme- og boligtilskud for jan

- Skyldige ved årsskift

- Telefon fra dec 2022 (gæld 969010)

       - Forud/bagudlønnede

       - Fakturaer fra kirkegårdenVores tip til brug af statuskonti

Begræns antallet af brugte

Vælg én konto til ex dobbelt betalte fakturaer, ikke indløste checks mm

Vælg én konto til periodisering omkring nytår

Vælg én konto til mellemregning andre menighedsråd

Vi ville både debitere og kreditere på samme konto

Hvis vi ikke spreder posteringerne over mange konti er der større sikkerhed for at vi får udlignet saldiene og fulgt op på ikke afklarede ting.


En hjælp ved bogføringen kan være, at der på et kontoudtog fra banken fra ca 20. december til slut januar noteres hvilket år posteringerne vedrører og dette vedlægges årsregnskabet og en kopi bruges som bilag i det nye år.

       

Når man har en postering der ikke er betalt i det år den skal bogføres er tanken


Som nævnt ovenfor anbefaler vi at bruge én periodeafgrænsningskonto, vi bruger 969010

Bogføring 2022


Bilaget tilhører 2023 men er Indsat/hævet banken i 2022

  • 31-12-2022 indtægt krediteres 969010 og debiteres 638105
  • 31-12-2022 ligning krediteres 969010 og debiteres 638105
  • 31-12-2022 udgift debiteres 969010 og krediteres 638105


Bilaget tilhører 2022 men er Indsat/hævet banken i 2023

  • 31-12-2022 indtægt krediteres driftskonto og debiteres 969010
  • 31-12-2022 udgift debiteres driftskonto og krediteres 969010


Lav to udskrifter af kontospecifikationen for disse to konti vedlæg den ene årsregnskabet og brug den anden til bilag i næste år


Bogføring 2023

Bilaget er Indsat/hævet i gammelt år men tilhører nyt år

  • 01-01-2023 indtægt krediteres driftskonto og debiteres 969010
  • 01-01-2023 ligning krediteres 101810 og debiteres 969010
  • 01-01-2023 udgift debiteres driftskonto og krediteres 969010


Bilaget er Indsat/hævet i nyt år men tilhører gammelt år

  • 05-01-2023 indtægt debiteres 638105 og krediteres 969010
  • 07-01-2023 Udgift krediteres 638105 og debiteres 969010


Fakturaer fra kirkegården

Indtægten på kirkegårdsdriften skal ligge i samme år som udgiften har været.