Hvad gør vi fra 31-12-2017 til 01-02-2018

- Der periodiseres hovedsageligt på flg.:

- Forudbetalte for 2018

- Ligning

- Præstens Varme- og boligtilskud for jan

- Skyldige ved årsskift

- Telefon fra dec 2017 (gæld 969010)

       - Forud/bagudlønnede

       - Fakturaer fra kirkegårdenVores tip til brug af statuskonti

Begræns antallet af brugte

Vælg én konto til ex dobbelt betalte fakturaer, ikke indløste checks mm

Vælg én konto til periodisering omkring nytår

Vælg én konto til mellemregning andre menighedsråd

Vi ville både debitere og kreditere på samme konto

Hvis vi ikke spreder posteringerne over mange konti er der større sikkerhed for at vi får udlignet saldiene og fulgt op på ikke afklarede ting.


En hjælp ved bogføringen kan være, at der på et kontoudtog fra banken fra ca 20. december til slut januar noteres hvilket år posteringerne vedrører og dette vedlægges årsregnskabet og en kopi bruges som bilag i det nye år.

       

Når man har en postering der ikke er betalt i det år den skal bogføres er tanken

Bogføring 2017

Indsat/hævet banken i 2017 bilag vedrører 2018

Som nævnt ovenfor anbefaler vi at bruge én periodeafgrænsningskonto, vi bruger 969010

  • 31-12-2017 indtægt debiteres 638105 og krediteres 969010
  • 31-12-2017 ligning debiteres 638105 og krediteres 969010
  • 31-12-2017 udgift krediteres 638105 og debiteres 969010


Indsat/hævet banken i 2018 bilag vedrører 2017

  • 31-12-2017 indtægt krediteres driftskonto og debiteres 969010
  • 31-12-2017 udgift debiteres driftskonto og krediteres 969010


Lav to udskrifter af kontospecifikationen for disse to konti vedlæg den ene årsregnskabet og brug den anden til bilag i næste år


Bogføring 2018

  • 01-01-2018 indtægt krediteres driftskonto og debiteres 969010
  • 01-01-2018 ligning krediteres 101810 og debiteres 969010
  • 01-01-2018 udgift debiteres driftskonto og krediteres 969010


  • 05-01-2018 indtægt debiteres 638105 og krediteres 969010
  • 07-01-2018 Udgift krediteres 638105 og debiteres 969010


Fakturaer fra kirkegården

Indtægten på kirkegårdsdriften skal ligge i samme år som udgiften har været.