Der kan årskøres den 1. januar (sig ja til at spærre 2021)

Fordelen: Startsaldi i 2023 er rigtige

Bagdelen: Alle posteringer i gammelt år bliver lavet som efterposteringer i 2023 og i bogføringens afstemninger vises den rigtige saldo, som jo nu for driftskonti er nul.


Det der sker ved Årskørslen er, at alle driftskonti nulstilles og bevægelsen sættes på Årsafslutningskontoen.
Så er året årskørt og der kan bogføres i det nye år.

Der kan stadig bogføres i gammelt år, systemet sørger for at opdatere saldi i nyt år.Resultatdisponering før og efter bogføringFrie midler afspejler årets resultat samt de ændringer der tastes ind

Opsparing til anlæg afspejler bevægelser på kontiene 638120-638139

Kirke -og præsteembedskapitaler afspejler bevægelser på 619030

Langfristet gæld afspejler bevægelse på 841210-841239

Der er mulighed for at skille frie midler fra enkelte projekter ud, forudsat at der er givet særskilt bevilling


Før bogføring


Efter bogføring