Hvis du har forudlønnede medarbjedere:


Gammelt år:

 • Hent bagud lønninger
 • Hent posteringsforslag med
  • Betaling nettoløn
  • Betaling pensioner
  • Betaling bagud skat
  • Betaling forud skat
 • Bogfør som normalt


Nyt år:

 • Hent forud lønninger
 • Bogfør som normalt
 • Statuskontiene går i nul


Vedlæg evt overførselslisten for forudlønnede til revisor, så han kan se at saldi på Nettoløn, Skat og AM svarer til de forudlønnedes januarløn.