Attesteringsmodtagere kan have forskellige kompetencer


  • ”Kvittering” vælges til de modtagere der skal kvittere for fx at have modtaget en vare eller kvittere for at have set bilaget. ”Kvittering” giver ikke godkendelse til betaling.
  • ”Anvisning” sættes på de attesteringsmodtagere der skal godkende selve betalingen. Dette træder i stedet for den traditionelle underskrift på bilaget. ”Anvisning” giver godkendelse til betaling.       

Når brugeren har underskrevet erklæringen sættes flueben i Underskriftside godkendt ogklikkes på Send aktiveringsmail


Attesteringsmodtageren vil nu få tilsendt e-mail med aktiveringslink og efter aktivering modtage en mail med en kode. Når dette sker vil der automatisk komme et flueben i feltet ”e-mail valideret”


       


Der kan oprettes flere attesteringsmodtagere.


Hvis der er en der skal godkende alle bilag, kan man sætte flueben i Standard modtager, så er det nemmere at sætte dem på bilaget.