Bogfør en indbetaling når gravstedsnr., debitornr.Fakturanr  eller FIK-indbetalingskort er referencen.

Når gravstedsnr. er referencen:

Der er indbetalt kr.150,00 i banken, med referencen SKG 3A 006.


       


Hvis der er flere kirkegårde, vælges nu hvilken kirkegård det drejer sig om. Det læses ud fra gravstedsnummeret.
Gravstedsnummeret hed SKG 3A 006. Derfor vælges SKG. Tryk ok.


Nu vælges hvilken afdeling fra SKG 3A 006        

Marker 3A og OK


Nu vælges gravstedsnummer fra SKG 3A 006

Marker 006 og OK

                                                                               

Nu er gravstedet fundet frem. Så skal vi tjekke, at fakturabeløbet hører hjemme på denne debitor.
Nu kan vi se, at denne kunde har en faktura på kr. 150,00 (som gik ind i banken) og det er faktura nr. 12435, og har debitornummer 604.


Når debitornummer er referencen:

Gå ind under Regnskab / bogføring (posteringskladden)
Type= D (debitor)
konto= Debitornr
Modkonto: Banken
Tekst: Valgfri
Linien med indbetalingen skal være markeret turkis, tryk på knappen UDLIGNING

Følgende boks kommer frem
Sæt flueben ud for den pågældende faktura (så udlignes der på debitoren). Tryk ok.Når fakturanr. er referencen

Regnskab / bogføring (bogføringskladden)
Type= D (debitor)
konto= F12435(betyder Faktura12435)
tryk på knappen UDLIGNING

Følgende boks kommer frem


Der burde være sat flueben, da systemet ved det er netop den faktura der er blevet betalt.
Når Fik- kort indbetaling er referencen:

Skal vi bruge fakturanummeret til at identificere betalingen.

På Fakturaen står eks:


På bankens kontoudtog står eks:


Dette er fakturanr der skal bruges:


I kodelinien, er det sidste tal et modulus tjek (her 1), det andet sidste udtrykker om det er en faktura eller en kreditnota (her 2) disse to taL skal vi ikke bruge. Resten er fakturanummeret.

Regnskab / bogføring (bogføringskladden)
Type= D (debitor)
konto= F3573 (betyder Faktura3573)
tryk på knappen UDLIGNING