Når der tastes er det vigtigt at holde øje med feltet Balance for at se om bilaget går i nul, det er ikke muligt at rulle op og finde bilaget

Kontosaldo er den bogførte saldo på kontoen


Det er vigtigt jævnligt at vælge Afstemning og checke banksaldoenHvis den ikke stemmer skal man vælge Udskriv samme sted

Hvis du sætter flueben i den øverste får du kun banken, hvis det er den der ikke passerNår du er færdig vælges Bogfør