På denne lidt stille tid for regnskabet ville det være en god ide, at kigge første halvår igennem.
Det kunne være en mulighed, at kigge sin kontospecifikation igennem og se om der er noget, der stikker i øjnene. Vi synes det er meget vigtigt at kontrollere statusposterne.

Lav en saldooversigt art fra konto 610000, og tjek følgende:


Debitorer:

611510 Debitorer kirkegård, skal stemme med en saldoliste (Debitor – udskrifter – Saldoliste)

611530 Debitorer andre, kan være brugt til dobbelt betalinger, bliver de udlignet

Bliver debitorerne rykket og bliver der fulgt op på det  

Moms:

612110 + 972520 Indgående + udgående moms, er de nulstillet pr 30-6

612130/972530 momsafregning, er ovenstående difference bogført her og er den udlignet ved betalingen

613010 – 613020 fradragsberettigede afgifter er de afregnet

Kirkekapitaler og gravstedskapitaler:

619030 passer det med Kirkenettet – dataarkiv –kapitaler – indlån og udlån – kontoudtog: Andet indlån med rente + Ekspropriationserstatninger + Grundbyrdeafløsning + Salgssummer

721130 skal modsvare 619030

619090 passer de med Kirkenettet – dataarkiv –kapitaler – indlån og udlån – kontoudtog ”Gravstedskapitaler før 2007” lagt sammen med ”Gravstedskapital med rate”.

761190 skal modsvare 619090.


118010 og 118020 skal svare til Indbetalinger under ”Gravstedskapital med rate”.

118012 skal svare til Udbetalinger under ”Gravstedskapital med rate”.

Passer den samlede kapital, med det der står på udtoget fra stiftet?

Opsparingskonti: Er renter og gebyr bogført, og stemmer saldoen?

Lån:

841210-841219 Stemmer saldiene med udtoget fra stiftet (giv hvert lån sit eget kontonr)

841220-841229 Stemmer saldiene med udtoget fra realkreditinstitut

841230-841239 Stemmer saldiene med udtoget fra andre udlånere


Egenkapitalen: er uinteressant på nuværende tidspunkt da de kun opgøres ved årsafslutning

Her skal helst stå nul
613030 Aconto udbetalt løn
613050 Andre til godehavende
613070 Diverse tilgodehavender
619010 Periodeafgrænsningskonto
969010 Periodeafgrænsningskonto

973040 Skyldig løn mv. mellemregning m/FLØS

973041 Skyldig løn til manuel håndtering

973050 Kollekt til afregning
978210 A-skat
978220 AM bidrag

978710 Offentlige restancer

978811 Feriepenge øredifferencer

978812 Feriepenge - merarbejde
978930 Gruppeliv

978950 Modregnet i løn
979810 Fløs-poster


Nulstilling
987110 og 987120  A-indkomst/AM-indkomst Skal pr 1. januar kun indeholde eventuel januarløn for forudlønnede. De to konti skal udlignes med hinanden.

987120 og 987220 skal ligeledes være udlignet.