Kollekt

Ved indsamlingen

D  639110 (kontantkassen)                K 972010 (Kollekt til afregning)

Ved overførslen til banken

       D 638105 (driftskontoen)                K 639110 (kontantkassen)

Ved overførslen til kollektmodtagere

       D972010 (Kollekt til afregning)                K 638105 (driftskontoen)

Hvis pengene bliver liggende i kontantkassen springes den midterste postering selvfølgelig over.


Menighedspleje

For at menighedsplejen ikke påvirker kirkekassens regnskab kan der oprettes en bankkonto til menighedsplejen og en tilsvarende gældspost f. eks Bankkonto 638141 (bank xxxx omdøbt til menighedsplejen) og 973011 (anden kort fristet gæld omdøbt til menighedsplejen)

Når der samles ind til menighedsplejen

       D 638141 (menighedsplejen)                K 973011 (menighedsplejen)

Når der bruges penge

       D 973011 (menighedsplejen)                D 638141 (menighedsplejen)        


En anden mulighed er

At bruge Biregnskaber indtægts/udgiftskonti  og evt lønkonti samt en bankkonto. I dette tilfælde skal der også bruges et formål det kunne være under diakoni.

Når der kommer penge til menighedsplejen

       K 118090 (indtægter til menighedsplejen)        D 638141 (menighedsplejen)        

Når der bruges penge til menighedsplejen

       D 224040 (udgifter til menighedsplejen)        K 638141 (menighedsplejen)        

På denne måde vil menighedsplejens indtægter og udgifter påvirke i kirkekassens regnskab


Præstegårdskasse

Der er mange forskellige modeller af hvad der ligger i præstegårdskassen. Den simple er at det udelukkende er konteringer vedr. selve præstegården, hvis det er tilfældet vil formål 5100 vise præstegårdskassen.

Hvis der udover præstegården har ligget noget administration, som bør bogføres under formål 6 kan løsningen være at sætte enten stedkode eller projektkode på alle posteringer vedr præstegårdskassen. På denne måde er det muligt at udskrive en saldooversigt art og kontospecifikation kun med den valgte kode. Faren er at der ikke kommer kode på alle posteringer og det dermed ikke er et fuldt regnskab.


Anlægsarbejder

Der er to veje for valg af artskonti

    • artskonti Intervallet 511210 – 512710 (bruges udelukkende til anlægsarbejder)
    • De almindelige udgifts, indtægts og løn konti

Der skal benyttes formål i intervallet 8000 til 8800 undtagen ligningen til det (formål 9200-9300)

Vores forslag er at oprette et underformål til hvert projekt f.eks nyt tag kirken 8001, orgelrenovering 8002, renovering kirkegårdstoilet 8301 osv.

Det er muligt at udskrive en kontospecifikation på hvert underformål og dermed have de samlede udgifter for anlægsarbejdet.

På forsiden af regnskabet er det ikke muligt at se udgiften til afdrag på lån, da det ikke opfattes som en udgift men udelukkende en omplacering af kapital (fra gæld til mindre kapital)