1. Eventuelle omposteringer: Gennemgå alle kontospecifikationer, er der moms på de posteringer der kan trækkes moms af, har valg af konti og formål været helt konsekvent eller er der noget står forkert.
 2. Check at saldoliste debitorer stemmer med saldo på 611510 til 611590 (det kunne være, der var posteret direkte på en debitorkonto). Bliver der sendt rykkere ud til debitorerne og bliver der fulgt op på om de betaler.
 3. Udskriv en saldoliste, art fra konto 610000 til 999999, så der er et overblik.
 4. Check at 612130 går i nul når momsen er afregnet (der kan være ørebeløb) check øvrige afgiftskonti
 5. Gennemgå Kontospecifikation for statusposterne tilgodehavender 613040 – 619015 og check om de bliver udlignet.
 6. Gennemgå Kontospecifikation for statusposterne udeståender 951510 – 973019, bliver de udlignet.
 7. Check at mellemregningskonti bliver udlignet
 8. Hvis du har delte medarbejdere, check af at dit valgte formål går i nul
 9. Afstem løn af med Skat
 • Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn
 • Er 987110 udlignet med 987120 og  987210 med 987220 i januar måned, forudlønnedes januarløn skal stå tilbage. Skal passe med Felt 13 + Felt 14.
 • Check at følgende konti går i nul hver måned: 973040, 978110, 978210, 978220, 978910, 978930, 978950 og 979810
 • Check at SH 973030 går i nul ved udbetalingen i november
 • Check at kvartalsindbetalingen svarer til saldoen 36 dage før (ex: betaling 6. februar udligner primo) for 978610 og 978810.
 • Tjek om alle honorarer 186830/40 er indberettet til SKAT. Hvis der er uoverensstemmelse kan det være et honorar der er udbetalt kontant og bogført på honorarkontoen og samtidig indberettet til Fløs hvorved den er bogført på honorar og 979810 (altså dobbelt på honorar).
 • Brug evt fra vores hjemmeside/support/i bunden Afstemning løn.


 1. Stem alle bankkonti, girokonti og kontantkasser af med virkeligheden.
 2. Biregnskaber
 • Kollekt, lav evt. en kontospecifikation af 972010 – tjek kollekter er afregnet
 • Menighedsplejen – tjek at den er afregnet
 • Byggeregnskab, lav evt en kontospecifikation af formål 8xxx