”Omvendt betalingspligt betyder, at sælger skal udstede en faktura uden moms. I stedet skal køber beregne erhvervelsesmoms, men har samtidig fradrag for et tilsvarende beløb som indgående moms, hvis køber efter de almindelige regler har fuldt momsfradrag.”

Se mere her:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2161804

http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2014/2014-04_omvendt_betalingspligt_mobiltelefoner_130114.pdf

http://www.pwc.dk/da/nyt/skat/moms/omvendt-betalingspligt-salg-mobiltelefoner.jhtmlDette gælder bl.a. bærbare computere, tablets og mobiltelefoner, som sælges til firmaer som kirker.

På fakturaen vil der stå 0 i moms % og en bemærkning om ”omvendt betalingspligt”Denne faktura kunne bogføres således hvis det er til en formand:

Bilag

Konto

Formål

Moms

Tekst

Debet

Kredit

924

227010

6100


fragt

100,00


924

226520

6100


Klargøring mm til formand

2713,75


924

226520

6100


Pc til formand (omvendt moms)

4995,00


924

638105Pc og klargøring mm formand


7808,75

924

226520

6100


moms af pc til formand

1248,75


924

972525

6100


moms af pc til formand


1248,75


9057,50

9057,50
Hvis det er graveren der har fået ny maskine, kunne det bogføres således:

Bilag

Konto

Formål

Moms

Tekst

Debet

Kredit

924

227010

4000


fragt

100,00


924

226520

4000

VAR

Klargøring mm til graver

2713,75


924

226520

4000

VAR

Pc til graver (omvendt moms)

4995,00


924

638105Pc og Klargøring mm graver


7808,75

924

226520

4000

VAR

moms af pc til graver

1248,75


924

972525

4000


moms af pc til graver


1248,75


9057,50

9057,50


Hvis den variable momsprocent  er 47%

       

udgift til pc

4995,00 + 1248,75

6243,75

47% moms


-586,91

bogført udgift


5656,84
Vil det se således ud efter bogføring:

       

udgift pc

5656,84

Tilgode hos moms

586,91

gæld til moms

-1248,75

Betalt

-4995,00


0

       


Ved Momsindberetning summeres saldo på 972520 og 972525 og indberettes som salgsmoms.