Det er nu muligt at importere kontoudtog fra banken ind i bogføringskladden og den vej sikre at banken altid stemmer. Filen skal hentes fra bankens hjemmeside og gemmes i en mappe på pc´en.


I kladden vælges 'Funktioner' og 'Importer kontoudtog fra bank'.
1. Det er vigtigt at vælge den bankkonto i regnskabet som svarer til bankfilen samt sætte flueben i Anvend som modkonto.


2. Skriv næste ledige bilagsnummer


3. Klik på klik knappen og vælg filen4. Filformat vælg det filformat der passer til filen fra banken (hvis I er i tvivl så prøv jer frem)


5. Udfyldes med datoer, hvis man ikke ønsker hele bankfilen indlæst.


6. Der er forskel på hvilken sortering bankfilen har (er nyeste dato først eller sidst i filen).