Fraværssaldo

Det er muligt at få et overblik over fraværssaldoen på alle medarbejdere, fraværsgrupper og/eller fraværselemnter.

Åbn PlanTid->Fraværssaldo.

Vælg Fraværssaldo. Vinduet Saldo åbner. 

Det er muligt at filtere på medarbejder, fraværsgruppe, fraværselement og år øverst i vinduet.
Klik derefter på den ønskede linien og klik på Sæt saldo.
Indtaste det aktuelle antal dage omregnet til timer eller antal enheder.

Afslut med Ok

Funktionen Sæt saldo bruges f.eks. ved opstart at ny saldo på omsorgsdage ved kalenderårets start.

Med knappen Udskriv er det muligt at få en udskrift over saldoen for f.eks. en medarbejder, fraværsgruppe eller fraværselement.

Det der vises i saldooversigten er også det der bliver udskrevet.