Visninger på Plantid


I kirkegårdsystemet under Plantid->Stamoplysninger->Medarbejder og for hver medarbejder angives medarbejderens normale arbejdstid pr. dag. Her kan ferie og kirkelige handlinger ogsåregistreres.
Medarbejderen  her afholder efterårsferie(onsdag-Søndag) og tisdag-fredag arbejdes der 8 timer og 5 timer om søndagen.


Desuden holder den anden medarbejder ferie om fredagen.

Det vil sådan ud hvis vi vælger Planlægning på Ipad:

Det gik ikke helt som planlagt den ene medarbejder var nødt til at møde ind fredag i efterårsferien, endvidere mødte medarbejderen ind på sin fridag om mandagen og holdt så fri torsdag.


Det vil sådan ud hvis vi vælger Registreringer på Ipad:
Dette er begge ansattes timer til brug for lønudbetaling vil vi gerne have det for hver medarbejder

Derfor vælger vi Filterfunktionen ved tryk på knappen Filter


Nu vises timerne udelukkende for medarbejder LarsI øverste højre hjørne står der at Lars har arbejdet 115 timer i oktober måned og dette kan danne grundlag for hans næste løn.

Man kan også vælge at registrere ferie ligesom arbejde så vil det være muligt at lave et udtræk som viser dette: