I kirkegårdsystemet under Plantid og for hver medarbejder tastes personens normale arbejdstid her kan ferie også lægges ind. Personen her holder efterårsferie og tisdag til fredag arbejdes der 8 timer og 5 timer om søndagen.

Desuden holder den anden medarbejder ferie om fredagen.

Det vil sådan ud hvis vi vælger Planlægning:


Det gik ikke helt som planlagt den ene medarbejder var nødt til at møde ind fredag i efterårsferien, endvidere mødte medarbejderen ind på sin fridag om mandagen og holdt så fri torsdag.Dette er begge ansattes timer til brug for lønudbetaling vil vi gerne have det for hver medarbejder

Derfor vælger vi Filter


I øverste højre hjørne står der at Lars har arbejdet 115 timer i oktober måned og kan danne grundlag for hans næste løn.


Man kan også vælge at registrere ferie ligesom arbejde så vil det være muligt at lave et udtræk som viser dette: