Administratoren skal godkende registreringerne

Det kan enten gøres fra Ipad'en eller fra kirkiegårdssystemet


På IpadenDe med rødt markerede er ikke godkendt.