Godkendelser af registreringer


Alle registreringer, der laves af medarbejderne på Ipad, kan ses i systemet og skal skal godkendes af en overordnet person.

Godkendelsen kan enten gøres fra Ipad'en eller fra kirkegårdssystemet under Plantid->Registreringer.


For at se registreringer og have mulighed for godkendelse, skal der angives et datointerval, der skal ses registreringer for.

Godkendelse sker i yderste højre kolonne.

På samme måde kan man se fravær og flex registreringer ved at trykke på fanebladet Fravær/Flex registreringer.

For begge registreringstyper kan man vælge mellem Alle/Godkendte/Ikke godkendte registreringer.


På Ipaden ser registreringer således ud og kan også her godkendes.Efter tryk på Registreringer vises nedenstående oversigt.

De grønne markeringer er godkendte registreringer og de røde ikke godkendte registreringerVed tryk på den røde registrering, vises medarbejderens registrering og kan godkendes i pop-up billedet.


Udskriv ferie 

Åbn Plantid->Registreringer.

Her vælges hvilke(n) medarbejder, samt datointerval man ønsker at se ferie for.
Tryk på knappen Udskriv ferie

Udskriften viser den ferie der er registreret og godkendt i PlanTid.