Gå i Øvrigt -> Ret breve/layout
 1. Vælg det brev, der skal rettes.
 2. Brødteksten kan rettes her.
  Brødtekst er den almindelige standard tekst som benyttes af alle breve af denne type
 3. De koder som f.eks. denne [102.NAVN] er hvor programmet indsætter variable oplysninger i brevet. I dette tilfælde er det debitors fulde navn.
  Disse koder kan slettes som øvrig tekst ved at markere og trykke Delete.
 4. Nye koder kan indsættes ved at trykke på knappen ”Indsæt Kode”. Et vindue med visning at de forskellige tabeller fremkommer. Der er yderligere valgmuligheder ved at dobbeltklikke på f.eks. 102 Debitor.

Herefter vælges den information man ønsker at hente fra databasen. I dette tilfælde er det debitoren fulde navn (fornavn/efternavn).


Placeringen af tekst og koder i layout billede er også der, hvor de indbyrdes vil blive skrevet i Word brevet.

Det kan også benyttes koder (3 Tekstformatering) til at styre hvorledes teksten skal formateres i Word brevet.


F.eks. [(P2) som får placeret den bagvedstående tekst i højre side. For at teksten i resten af brevet ikke skal højre stilles indsættes der en kode [(P1)], der venstrestiller den efterfølgende tekst.
[(F)] betyder fed skrift start [(f)] fed skrift slutBeskrivelse er den visning der fremkommer når der udskrives og skal vælges et brev fra gravstedet
 1. Oplistning af de dokumenter, der er i systemet (nye kan selvfølgelig tilføjes)
 2. Beskrivelse eller dokumenttitel
 3. Skabelon – Brevene bygger på en standard skabelon StdBrev.doc

Dette er et tomt Word dokument hvor teksten fra layoutet sammen med de data, system henter omkring gravstedet, bliver sat ind.

 1. Dokumentnavn er hvad dokumentet gemmes som (journaliseres) på gravstedet.
 2. Tilpas skabelon giver mulighed for at tilrette skabelonen, der er indlæst til det aktuelle dokument.
  Det kan være en fordel at lave et brevhoved med tekst og billeder i StdBrev.doc således at alle breve/dokumenter får ens udseende.  
 3. Indlæs skabelon giver mulighed for at indlæse allerede forberedt skabelon på aktuelle dokument.
 4. Fletteområde Her skrives både flettefelter og brødtekst.
 5. Export/Import Her kan fletteområdet på et eller flere dokumenter exporteres eller importeres, sådan af breve andre har lavet kan indlæses på netop denne kirkegård.
 6. Indsæt kode er beskrevet ovenfor.


OBS. Det er ikke muligt at indlæse et almindeligt Word dokument da der bla. skal være programmeret nogle Visual Basic koder i dokumentet

Brevhoved (Word 2010)


Skriv den tekst der ønskes med den formatering som passer Jer.

Indsæt evt. et billede ved at trykke på Billede

Vælg Ombryd tekst -> FirkantetTilpas billede til den ønskede størrelse og flyt til den ønskede position.


Når layoutet er færdigt skal dokumentet gemmes UDEN at skifte navn eller placering.  


   

    Tryk på disketten.


   


    Luk WordBrevhoved vil nu være på alle dokumenter baseret på skabelonen StdBrev.doc.