Gå i Kirkegård -> Gravstedskartotek

Tryk på ”Funktioner” og derefter ”Dan gravstedsfilter”Vælg herefter Diverse.

Vælg gravsteder med legat samt et dato interval, der passer til de gravstedslegater, du vil finde.Efter tryk på Ok, finder systemet de gravsteder, der er at finde med valgte kriterier. Nedenstående skærmbillede vises:Tryk på Ja.
Der vendes nu tilbage til gravstedsbilledet.

Gå herefter til fanen Dok.Tryk på knappen Nyt dok. Og udvælg herefter dokumentet Gravsteds udløb (Brevet kan hedde noget andet, da brevene er individuelle) og tryk herefter på OK.
For at udskrive breve til fremfundne gravsteder i gravstedsfilteret, sættes prikken i Alle filtrerede gravsteder og herefter på knappen Ok.