I hovedmenuen vælges Varekartotek under menupunktet Varer.


Nedenstående skærmbillede vises med den første vare i varekartoteket.

Tryk på opret for at klargøre billedet til en ny vare.


                 

Når man opretter en ny vare skal du være opmærksom på at få udfyldt de vigtigste felter og på en rigtig måde:


Nummer
Angiv varens nummer. Det kan være en stor fordel, at bruge GIAS varenumrene. Du kan se en komplet oversigt på skovbodata.dk -> Support -> Kirkegård -> ” Samlet oversigt over GIAS varer


Navn

Det kan være en fordel at bruge de samme tekster, som i GIAS. Det giver mindre forvirring, at varerne er ensartet navngivet for kunderne.


Varegruppe

Bruges til at få bogført salg af den pågældende vare korrekt i kontoplanen. Det er derfor meget vigtigt, at være omhyggelig med at vælge den rigtige varegruppe. Tryk på den lille pil efter varegruppe nummer.


Momskode

Alle priser i dit varekartotek er uden moms. Om der skal beregnes moms styres i feltet Momskode.

Er feltet tomt (der står ikke noget), beregnes ikke moms. Hvis der skal beregnes moms, skal der indsættes en momskode (fuld moms). Opsætning af momskoder til brug for varekartoteket, er regnskabsførerens opgave.

                             Pris

Prisen sættes på fanebladet Pris. Husk at prisen skal indsættes uden moms

Husk at indsætte pristype. Stil markøren i feltet Pristype, så hentes pristypen automatisk.

Der skal være Pristype på.

                             Tryk på knappen Gem eller F10 for at gemme den oprettede vare.

Tilknytning til vare

Da varerne jo både skal bruges i forbindelse med afregning af aftaler og på arbejdslister, skal disse tilknytninger til varen også oprettes.

Gå til Kirkegård -> Aftalestyring -> Tilknytning til vare.


I denne oplistning vises alle oprettede varer.Tryk på knappen Gem eller F10 efter valg af afregningstermin og arbejdslistetype.