Når to eller flere gravstedsejere ønsker at dele betalingen af aftaler på et gravsted  eller hvis en gravstedsejer ønsker en gravstedaftale, som de andre gravstedsejere ikke skal betale for, kan dette gøres på følgende måde:


Gå ind i gravstedskartoteket og find det ønskede gravsted.

Får at kunne dele betalingen, skal alle regningsmodtagere være oprettet under debitor fanen på gravstedet. (se evt. vejledning Opret debitor fra gravsted)


Når debitoren/debitorerne er oprettet og gemt, skal man lige være opmærksom på feltet

Deb. Der kan kun være en med hak i Deb., da dette er hoveddebitoren på gravstedet.

At være hoveddebitor betyder: Er andet ikke angivet på aftalerne, får hoveddebitoren regningen.
Der kan kun være én hoveddebitor.

I nedenstående eksempel er Merete Jørgensen hoveddebitor

Når debitorerne er oprettet, kan fordele aftalerne, som det ønskes af debitorerne.


I dette eksempel skal fordelingen af aftalerne være:

Merete Jørgensen

1/3 af ”Urnegr. 2. pl. Renholdelse”

1/1 af ”Isbegonier hvide”

Peter Hansen

1/3 af ”Urnegr. 2. pl. Renholdelse”
       1/2 af ”2 pladser norrmannsgran”


Anna Nielsen

1/3 af ”Urnegr. 2. pl. Renholdelse”
1/2 af ”2 pladser norrmannsgran”Dette giver følgende fordeling af aftalerne på gravstedet, som i sidste ende resulterer i 3 forskellige fakturaer, en til hver af de 3 debitorer med den fordeling, der er angivet ovenfor samt i efterfølgende skærmbilleder.

Vises fordelingstabel ikke på aftalen, trykkes på knappen Debitor i bunden af billedet.


Fordeling af Urnegr. 2. pl. Renholdelse
Fordeling af 2 pladser norrmannsgranDen sidste aftale Isbegonier hvide. Behøver vi ikke at gøre noget ved, da Merete Jørgensen jo er hoveddebitor og uanset hvad, vil få regningen, hvis andet ikke er angivet.


Fordelingen vil efterfølgende vise sig sådan på debitorfanen: