Find den faktura frem, der ønskes krediteret. Se evt. vejledningen Find faktura.Efter fakturaen er fundet, trykkes på knappen Funktioner i skærmbilledet Funktioner for faktura

vælges punktet Kopier faktura (negativ) og herefter på knappen Ok.


Systemet viser herefter følgende skærmbillede:

                             


Efter tryk på Ja dannes en ny faktura med minusfortegn, som giver et minusbeløb, der derfor er bliver en kreditnota til fremfundne faktura.

Bemærk de indrammede områder, med negativt fortegn.