For at finde en faktura, kan en af følgende metoder benyttes.


                 I menuen Regnskab, som vist ovenfor, vælges Faktura.”Gravsteds metoden”

Ligesom man kan udskrive en faktura direkte fra gravstedet, kan man også finde de fakturaer, der er lavet til det pågældende gravsted.

Fakturaskærmbilledet vises herefter med sidste udskrevet faktura.

Der kan her bladres i fakturaerne, der er udskrevet til det aktuelle gravsted.

Brug piltasterne i toppen af skærmbilledet til at bladre frem og tilbage.

(Se evt. under ”filtermetoden” for beskrivelse af bladring)
”Filtermetoden”


Som i gravstedskartoteket, kan man lave et filter til at finde en eller flere fakturaer. Der kan filtreres på mange forskellige felter, som vist nedenfor.

Tryk på knappen filter.


       

       


Ovenstående filter vil i dette tilfælde give 21 fakturaer, som der kan bladres i med piltasterne i toppen af billedet.   Den lille pil åbner et oversigts
   billede over fakturaerne.

”Ctrl – F8 metoden”


Denne metode virker på samme måde som ”Filter metoden”, dog hentes alle fakturaer og ikke kun dem, som det opsatte filter viser.


Hold Ctrl tasten nede og tryk på F8 tasten


Tryk evt. på den lille pil efter fakturanummer for at få vist oversigtsbilledet.