For at udskrive breve til flere gravsteder, vil man normalt opsætte et filter på eksempelvis en række, en afdeling eller til gravsteder, der udløber.


Vil du vide mere om at sætte et filter op, er der en meget udførlig vejledning med eksempel på denne funktion i vejledningen: Filter funktionen.

Herefter vælges fanen Dokumenter.
I nedenstående skærmbillede vælges Alle filtrerede gravsteder, til hvilke der bliver lavet udløbsbreve. Vælges Aktuelt gravsted, vil der kun blive lavet udløbsbrev på netop det gravsted vi stod på, da vi valgte dokumentfanen.I visse tilfælde vises udløbsbrevene ikke automatisk på skærmen, men ligger derimod nede i bjælken i bunden af skærmen, som et Microsoft Word dokument, der indeholder alle brevene. De er nu klar til udskrift.


Efter udskrift, kan Word dokumentet lukkes og vil herefter blive journaliseret ind i dokument fanen på alle de filtrerede gravsteder.