1. Vælg Opsætning af regnskab
 2. Vinduet Regnskab vises.

 1. Klik på
 2. Vinduet Opret ny regnskab vises. 1. Indtast navnet på regnskabet/kassen.
 2. Check at der er markeret i feltet for Opret Kirkeministeriets kontoplan.
 3. Klik på
 4. Regnskabsår 2011 med den nye kontoplan og momskoder m.m. oprettes
 5. Vinduet Regnskab vises igen og du kan se, at regnskabet er oprettet på listen
 6. Klik på  Vinduet Regnskabsår for regnskabet: XXX vises ,
 7. Klik på Detaljer for regnskabsåret
 8. Udfyld kontonr
 9. Klik på  

 


2: opsætning momskoder

 1. Vælg Momskoder
 2. Opret følgende
 3. U1        Salgsmoms
 4. I1        Købsmoms
 5. I2        variabel købsmoms Ret fradrags % til hvad du har beregnet iht. momsregulering

Kontoplaner generelt

Vores ”hoved kontoplan” er  artskontoplanen og dertil skal der knyttes formålskonti.

Artskontoplanen er alene bestemt af KM, derfor kan der ikke oprettes nye konti. Det er muligt at give andre kaldenavne  og det kan vælges om de skal vises i bilagsindtastningen.

Formålskontoplanen er ligeledes bestemt af KM, der kan dog oprettes underformål til ex babysalmesang og tirsdagstræf


3: opsætning koder til statuskonti

 1. Vælg Kontoplan
 2. Find 638105  Bank og vælg Detaljer
 3. I konto alias(kontokode) skrives B (som i kender det)
 4. I Navn kan i skrive et for jer sigende navn (ex bank navn og kontonr)
 5. Sæt flueben i ”kontoen afstemmes”, lidt ligesom ”vis i bilagsindtastning”
 6. Gør det samme for giro og kontantkasse hvis I bruger dem
 7. Moms kan også vælges som afstemmes
 8. Hvis der markeres i spærret for bogføring vises den ikke i kontovalg i bilagsindtastning4: opret underformål

 1. Vælg Stamoplysninger – Dimensioner – Formål
 2. Her kan oprettes 99 underformål til hvert formål
 3. f.eks, konfirmander, juniorkonfirmander, minikonfirmander
 4. eller forskellige foredragsrækker.   

5: kombination af art og formål

 1. Vælg kontoplan
 2. Find 118035 salg af planter mv og vælg tilknyt formål
 3. Sæt flueben i Aktiv udfor formål 40 og 43 og sæt momskode
 4. gennemgå kontoplanen og sæt relevante underformål og momskoder