Opsætning af regnskab:

 1. Når regnskabet skal startes op, skal åbningsbalancen bogføres i en kladde under Regnskab – Bogføring: med typen Primo
 2. Regnskab – Stamoplysninger – Opsætning af regnskab
  1. Opsætning af egenkapital og øredifferencekonto under – Regnskabsår – Detaljer (742010 , 229110 og 6000).
  2. Regnskabsoplysninger under – Detaljer. Udfyld PBS-kreditornr (FIK) eller Giro, udfyld Kassenr og Password, Klik på Arbejdsgiver og udfyld arbejdsgivernr i FLØS.


 1. Opsætning af kontoplan under Regnskab – Kontoplan:
  1. Opsætning af afstemningskonti: Klik på den konto du ønsker skal være en

afstemningskonto og klik på Detaljer. Klik i feltet Kontoen afstemmes, så det er

markeret med et flueben

  1. Opsætning af kontoalias: Klik på den konto du ønsker skal have et alias til brug i

kladden, f.eks. B for bank eller C for checkkonto, og klik på Detaljer. Klik i feltet

Kontoalias og angive det bogstav eller tal du ønsker som alias til kontoen.

  1. Opsætning af kontonavn: Klik på den konto du ønsker skal have et mere sigende navn og klik på Detaljer. Klik i feltet Navn og skriv f.eks kontonr eller hvad der opspares til.
  2. Opsætning af mulige kontovalg: Klik på den konto du ikke har brug i øjeblikket og klik på Detaljer. Klik i feltet Spærret for bogføring, så det er markeret med et flueben. De spærrede konti vises ikke i udskrifterne.
 1. Oprettelse af nødvendige momskoder af under Regnskab – Stamoplysninger –

Momskoder. Ved årsafslutning laves en ny beregning af moms fradragsprocenten, derfor skal den rettes primo hvert år.

 1. Oprettelse af underformål/projekt /sted under Regnskab – Stamoplysninger – Dimensioner
  1. Oprettelse af underformål: Klik på Opret skriv hovedformål, underformål og navn til underformål. Formål og underformål kan slettes hvis der ikke er bogført på dem, kan evt gøres primo.
  2. Oprettelse af projekt: Angiv en kode og en beskrivelse. Projekter sættes på de enkelte posteringer og kan udskrives.
  3. Oprettelse af stedkoder: Angiv en kode og en beskrivelse. Det kan være to kirkegårde (se også under Kirkegårde pkt 3) eller flere præstegårde.


Opsætning af Debitorsystemet:

 1. Samlekonto på debitorgrupperne skal angives under Debitor – Stamoplysninger –

Debitorgrupper – Detaljer

 1. Anvendes rentebetingelser skal gebyrkonto og gebyrmomskode angives under Debitor –

Stamoplysninger – Rentebetingelser – Detaljer


Opsætning af Kreditorsystemet:

 1. Samlekonto på kreditorgrupper skal angives under Kreditor – Stamoplysninger –

Kreditorgrupper – Detaljer

 1. Anvendes rentebetingelser skal gebyrkonto og gebyrmomskode angives under Kreditor –

Stamoplysninger – Rentebetingelser – Detaljer (samme rentebetingelser som under

Debitorer).


Opsætning af faktura:

 1. Hvis der anvendes kontantfakturering skal modkonto angives under Salg – Faktura –

Funktioner – Indstilling


Opsætning af kirkegårdssystem:

 1. Momskoder på alle varer der skal beregnes moms på skal angives. Dette gøres på den

enkelte vare under Vare – Varekartotek – på fanen Salg. Husk også at angive en momskode

under Indstillinger, hvor der tidligere har været angivet en momskode her

 1. Salgskonto og formål på den enkelte varegrupper angives under Vare – Stamplysninger –

Varegrupper – Detaljer

 1. Hvis der køres flere kirkegårde under samme regnskab, kan skal/kan der indtastes en

Sted dimension i kartoteket over kirkegårde. Denne dimensionskode bliver automatisk

overført på fakturaen uanset om den dannes via automatisk fakturering eller manuelt. På

den måde kan salget på de enkelte kirkegårde skilles fra hinanden alene på

steddimensionskoden.

 1. Anvendes legatberegningen skal modkonto angives under Kirkegård – Legatberegning –

Indstillinger

 1. Anvendes tilbudssystemet skal modkonto angives under Kirkegård – Tilbud – Accept af

tilbud – Indstillinger