I bilagsindtastningen vælg Funktioner


Nu kommer der en liste med de lønbilag der ligger (de slettes ikke ved hentning)


Både forudlønnede og bagudlønnede ligger i samme kladde, de bagudlønnede med sidste dato i denne måned og forudlønnede med den 1. i næste. lønnen bliver derfor automatisk periodiseret.

Stå på det ønskede bilag og tast bilagsnummer og importer.  • Betaling af løn, skat mv

Når lønbilagene er hentet ind skal nettoløn, pension, gruppeliv og evt feriepenge betales


eksempel Måneds betalinger

Dato Bank

Tekst Bank

kontonr

bilags tekst

30. januar

lønoverførsel

973040

Nettoløn

30. januar

INFO-OVF60100

978910

PFA pension

30. januar

INFO-OVF60100

978910

Sampension

30. januar

INFO-OVF61100

978930

Gruppeliv

30. januar

INFO-OVF63900

978210

Skat og AM-bidrag bagud

31. januar

INFO-OVF63900

978210

Skat og AM-bidrag forud


12. februar

INFO-OVF62400

978810

Feriepenge


eksempel Kvartals betalinger

Dato Bank

Tekst Bank

kontonr

bilags tekst

8. februar

INFO-OVF65800

978610

Atp forudlønnede

8. februar

INFO-OVF66800

978610

Atp bagudlønnede


Ny linie og nyt bilagsnr.

I konto skrives 973040 (FLØS-poster til manuel postering) og i modpost banken, tekst ev nettoløn.

I konto skrives 978910 (Skyldigt pensionsbidrag – alle kasser) og i modpost banken, tekst ev pension.


Skat og AM-bidrag trækkes som to beløb i banken og skal fra 2023 tastes på konto 978210 (a-skat) og 978220 (AM-bidrag).

Feriepenge trækkes den 14. i efterfølgende måned og tastes på konto 978810 (Skyldige feriegiro)

En gang i kvartalet bogføres  Atp konto 978610 (det er 2 beløb hvis der er forudlønnede).


Da det er de samme konti der posteres på hver måned og nogle af pensions beløbene er de samme hver måned spares der tastearbejde ved at lave et posteringsforslag.

Ret alle betalinger til at have samme bilagsnr og lav et posteringsforslag på dem

Funktioner – Posteringsforslag – opret - her er nogle forslag


Posteringsforslag "løn"


Posteringsforslag "for"


Klik på Afstemning


Sidste trin er at se at Skat, pensioner, AM og 973040 og 979850 alle går i nul