• Model A

Kunstneren bliver betalt kontant på dagen (eller med en bankoverførsel) og indberettes efterfølgende til FLØS

Bogfør udbetalingen således:

På udbetalingsdagen Debiter honoraret på 973041 og krediter i banken

I lønsystemet

Kunstneren oprettes vhja cpr nr eller cvr nr i lønsystemet (kan evt sættes til at fratræde samtidig)

Lønart 10.1 - B-indkomst, honorar mm og på lønart 13 - A'conto løn

På bogføringsbilaget vil det se sådan ud

186840 og formålet i debet og på 973041 i kredit

Dagen for arrangementet kan vælges ved indberetningen


Når lønbilaget er bogført vil 973041 gå i nul igen


Honoraret bogføres først på formålet når lønsedlen kommer, ikke når arrangementet finder sted.


  • Model B

Kunstneren bliver betalt kontant (eller med en bankoverførsel) på dagen og der indberettes direkte til Skat

Bogfør udbetalingen således

På udbetalingsdagen Debiter honoraret på 186840 og formålet og krediter i banken

På Skats hjemmeside

Indberet på personnr eller cvr nr.


Honoraret bogføres på formålet når arrangementet finder sted.


  • Model C

Kunstneren bliver betalt ved næste lønkørsel

I lønsystemet

Kunstneren oprettes vhja cpr nr eller cvr nr i lønsystemet (kan evt sættes til at fratræde samtidig)

Lønart 10.1 - B-indkomst, honorar mm

På bogføringsbilaget vil det se sådan ud

186840 og formålet i debet og på 973040 (sammen med resten af nettolønningerne) i kredit


Honoraret bogføres først på formålet når lønsedlen kommer, ikke når arrangementet finder sted.