• Model A

Kunstneren bliver betalt kontant på dagen og indberettes efterfølgende til FLØS

Bogfør udbetalingen således:

På udbetalingsdagen Debiter honoraret på 979810 og krediter i banken

I skovboløn

Lønart 8800 eller 8805 og formål og på lønart 9100 fradrag i nettoløn

På bogføringsbilaget vil det se sådan ud

186840 og formålet i debet og på 979810 i kredit


Når lønbilaget er bogført vil 979810 gå i nul igen


Honoraret bogføres først på formålet når lønsedlen kommer, ikke når arrangementet finder sted.


  • Model B

Kunstneren bliver betalt kontant på dagen og der indberettes direkte til Skat

Bogfør udbetalingen således

På udbetalingsdagen Debiter honoraret på 186840 og formålet og krediter i banken

På Skats hjemmeside

Indberet på personnr eller cvr nr.


Honoraret bogføres på formålet når arrangementet finder sted.


  • Model C

Kunstneren bliver betalt ved næste lønkørsel

I skovboløn

Lønart 8800 eller 8805 og formål

På bogføringsbilaget vil det se sådan ud

186840 og formålet i debet og på 973040(sammen med resten af nettolønningerne) i kredit