Teksten til rykkeren rettes under Regnskab - Stamoplysnigner - Tekster på udskrifter
Start med at vælge hvordan rykkerne skal udskrives1 Datoen rettes typisk til dags dato

2 Klik på Dan ny kladde og sig ja til at overskrive gammel kladde

3 Klik på vælg alle, flueben kan fjernes på dem der ikke skal have rykker

4 Sæt flueben i udskriv rykker

5 Klik på udfør


Det udskrvne kunne se således ud

Efter udsendelsen kan det følges under fjernprint