Her rettes brødteksten til rykkeren


Hvis ikke alle skyldige debitorer udskrives når der vælges eksternt kontoudtog, så følg vejledningen: Opsætning af debitorer til rykkere.