Ansatte der bliver lønnet fra en kirke men arbejder i flere kirker og der betales fra de andre kirker

Bruges for at styre delt personale, for at nabokirkens løn ikke kommer mellem vores kirkes normale formål ex. Gudstjeneste og kirkelige handlinger eller kirkekor.

Når året er gået, er det meningen, at formålet skal gå i nul. Dvs. at nabokirken har betalt deres andel af lønnen.


Forslag: Lav et underformål f.eks. 6201 Udlånt til andet sogn, for at holde de udlåntes løn og betaling af denne udenfor evt andre lønninger på 6200.Følgende Arts kontonr bruges til mellemregningerne

188810 Refusion for udlånt eller delt personale

Indbetaling af refusion vedrørende udlånt eller delt personale, hvor løn afholdes af denne kasse (intern afregning)


182810 Betaling for lånt eller delt personale

Udbetaling af refusion til anden kasse af lønudgifter afholdt af en anden kasse (intern afregning)
Kasse der udlåner personale

Art: Løn 181810, pension 188310, atp 188320, feriepenge 181610 mm        formål: 6201


Find summen af formål 6201, dette er tilgodehavendet

Send opkrævning til modtagerkirken og bogfør indbetalingen her:

Art: Refusion for udlånt eller delt personale 188810                formål 6201


Kasse der  låner personale

Art: Løn 182810 og diverse formål
Arbejdskraft modtager


Det kan være en stor fordel at lave et posteringsforslag på løn, hvor de forskellige artskonti og formål er udfyldt.


Her vil bogføringen ligne en helt almindelig lønbogføring.