Det kan være en fordel at oprette en speciel kaldde til omposteringer så bilagsrækkefølgen i den normale kladde ikke brydes.


Der er to modeller for omposteringer

  1. Et enkelt bilag skal omposteres
  2. En hel bogføringskladde skal tilbageføres


A.

I bilagsindtastning vælges Funktioner – genskab bilagsposter


       


Nu kan man taste bilaget som det skulle have været

Eller genskabe igen uden omvendt fortegn:Ret det der var forkert, her skal det på formål 2110

Desuden er banken fjernet som modpost.


B.

Bruges når en kladde er fejlbogført. Tilbageføringskladden henter den fejlbogførte kladde ind i bilagsindtastningen,

MEN MED OMVENDTE FORTEGN. Er det ikke hele kladden derer forkert, men kun nogle linier, så slettes de RIGTIGE linier.

Herved står de fejlbogførte linier tilbage. Tryk bogfør. Udfør bogføringen. Nu er posterne gået ind/ud. find den bogføring der skal føres tilbage


Der skal bruges en tom kladde, opret evt en ny kladde


Gå i bogføring og vælg den kladde der lige er tilbageført tilEr nogle af linierne i kladden bogført korrekt, og derfor ikke skal tilbageføres, slet da disse

linier. Derefter tryk Bogfør og Udfør Bogføring. Nu er kladden tilbageført.