Bilagsindtastning


Klik på Opret og skriv et navn

Vælg den kladde opsætningen (hvilke kolonner der overspringes mm) skal hentes fra
I disse felter kan man få en liste at vælge fra ved at stå i feltet og

enten        taste direkte

eller        

eller        Taste F9 og disse muligheder


Feltet Tekst: Jo bedre tekst jo nemmere er det at læse regnskabet.

Tænk over hvilke ord der bruges så du kan søge senere hen og få det rigtige udtrækHer tastes uden fortegn


Her er et eksempel:

Passer banken?


Klik på                   og sæt haps i Vis kun afstemningskonti  (viser kun de konti der i kontoplanen er mærket ”afstemning”)
Klik på                     og sæt haps i Vis alle konti med bevægelser


Klik på                og vælg Udskriv kladde, så kommer posteringslisten


Klik på                 og vælg Udskriv afstemning

Luk udskriften

Klik på Bogfør
Klik på                          og klik på


Luk kladden og vælg Udskrifter