I gravstedskartoteket findes yderst til højre en fane, kaldet ”fjernprint”. I denne fanes vises alle udskrifter fra systemet, der er sendt til fjernprint/e-Boks. Da både fakturaer, GIAS aftaler, gravstedsbrev, hjemfaldsbrev og ”tomt” brev alle sammen vises i denne fane, vil denne fungere som en slags journaliseringssystem på gravstedet.


Nedenstående viser et gravsted med hhv. en faktura og et gravstedsbrev sendt til kunden via e-Boks.Udskrifterne fremgår også af leveranceoversigten under Fjernprint / e-Boks i hovedmenuen.


Status på den enkelte udskrift samt hvad der er sket med udskriften vises i bunden af skærmbilledet.


Hver enkelt af udskrifterne kan genudskrives ved at stille sig på den udskrift, man ønsker at genudskrive og herefter trykke ”Genudskriv”.