F3        Gentager feltet ovenover

F4        Gentager hele linien ovenover

F5        Søg (hvis man står i en nr kolonne kan der kun søges på nr, tekst i en tekstkolonne)

F6        Opretter (tom linie under den man står på)

Shift+F6        Sletter den linie man står på

F7        Lav nyt filter

Ctrl+F7        Tilføjer til filter        

Shift+F7        Åbner sortering

F8        Opdater

Ctrl+F8        Sletter filter og opdaterer

F9        Søg, det er muligt at skrive søgetekst

F10 Gem

Alt+understreget bogstav        Starter funktionen (ex Alt+o er det samme som F8 og som kanappen Opdater