Gå ind i Kirkegård -> Gravstedskartotek og tryk på knappen Opret.Følgende felter kan/skal udfyldes:


  1. Kirkegård skal udfyldes eller vælges på den lille pil efter feltet. Det er et krav, at kirkegården allerede er oprettet under Kirkegård – Stamoplysninger – Kirkegård.
  2. Hvis kirkegården er sat til at bruge afdeling, skal denne udfyldes. Det anbefales, at bruge afdeling, da flere ting i systemet ikke vil fungere korrekt uden. Bruges der ikke afdelinger på kirkegården, anbefales det at bruge et bogstav, eksempelvis kirkegården begyndelsesbogstav.
  3. Række kan bruges med både tal og bogstaver.
  4. Nummer er gravstedsnummeret og skal udfyldes. Det anbefales at bruge et trecifret nummer-system med foranstillet nuller, der samtiden viser hvilke plader gravstedet indeholder, som eks. 010-012.
  5. Tidligere numre. Kan bruges ved omlægninger
  6. Bemærkning.
  7. Antal gravpladser skal angives. Bruges bl.a. i forbindelse med GIAS aftaler og til beregning af tomme gravplader.
  8. Erhvervet dato Skal angives og angiver hvornår en given gravstedsejer første gang har erhvervet et gravsted.