Omlægning/sletning af gravsteder.

Har kirkegården ikke tidligere brugt Afdeling eller Række i navngivningen eller ønske man at flytte gravsteder fra en afdeling til en anden, er dette selvfølgelig muligt dog ikke i gravstedskartoteket.

Omlægningen skal selvfølgelig forberedes i stamoplysninger men herefter foregår omlægningen i skærmbilledet Kirkegård – Slet og omdøb gravsted.

OBS! Går man først i gang med at omlægge kirkegårdsnumrere, er det vigtigt, at færdiggøre hele omlægningen i en arbejdsgang, da søgning, filter mv. ikke vil virke korrekt, før omlægningen er tilendebragt.


I nedenstående eksempel skal gravstedsnumre over 400 på kirkegård SKG, afdeling 02 flyttes til nyoprettet afdeling 02B. Vi skal ikke bruges rækker, men viser hvor det tilvælges.
OBS! Vær meget forsigtig med tilvælge Række, da det er meget svært at fjerne igen.Start med at oprette den nye afdeling under Kirkegård – Stamoplysninger – Afdeling:


         Stil dig på den rigtige kirkegård i toppen af billedet (hvis du administrerer flere kirkegårde) og tryk herefter på knappen Opret. Systemet laver nu plads til at oprette en ny afdeling, her angives den nye afdeling. I dette tilfælde oprettes afdeling 02B med fulde navn Ny afdeling 02.


Tryk Gem og Luk.
Nu vælges Kirkegård – Slet/omdøb gravsted:


             


Systemet beder automatisk om, at vælge Kirkegård og Afdeling. Da det er gravsteder på afdeling 02, der skal flyttes, vælges denne afdeling.

             


Da det er gravstedsnumre over 400 bladrer vi ned til det første gravstedsnummer over 400, i dette tilfælde gravstedsnummer 401.


Tryk herefter på knappen Skiftnummer.
Omdøbningen fortsættes til alle gravsteder er flyttet og omdøbt. Det ser herefter således ud:


         Gravsted nummer 032 på den nyoprettede afdeling er ved en fejl blevet oprettet og skal derfor slettes.

Dette klares også i dette skærmbillede. Marker det fejloprettede gravsted og tryk på knappen Slet i toppen af skærmbilledet.


OBS! Systemet spørger kun én gang om man vil slettes gravstedet, herefter forsvinder gravstedet med al indhold. Dette er IKKE måden at tømme et gravsted, hvis det bare skal sløjfes. Til dette bruges funktionen

Nulstil gravsted, beskrevet i anden vejledning.