Dan fakturaer og udskriv dem på papir/i e-boks


Når denne vejledning er fulgt, er fakturaerne dannet og bogført, så hvis der er fejl skal der laves kreditnota på hver enkelt faktura! Hvis du er i tvivl så følg vejledningen til det forberedende arbejde.l


Vælg hvilke afregningsterminer og kirkegårde der skal afregnes for. Vælg det samme som under det forberedende arbejde, da det er de gravsteder vi har kigget efter for fejl.Gennefør afregning og noter fakturanr fra og til.
Faktura skærmbilledet vises med ”filter” indikeret af * ved fakturanr.


Vi trykker på Udskriv og vælger at udskrive Interval af fakturaer og herefter på Ok som vist nedenfor.


Ovenstående skærmbillede er her bogføringen finder

sted og efter tryk på ok bogføres fakturaerne.

Øverst vises bogføringdato, som kan rettes.

Nedenunder vises fakturanummer til og fra og disse

skal selvfølgelig være de samme som dem vi noterede

tidligere.Udskriv de bogførte fakturaer eller send dem til e-boks.
Afregningen er nu gennemført