Med det nye varmestyringsmodul til kalendersystemet kan du på en nem måde styre varmen i f.eks. kapellet, kirken osv., således lokalet automatisk er klar til brug, når begivenheden finder sted. Dette kan give en markant besparelse i både tid og varmeforbrug.

Opsætningen laves én gang af administratoren - se beskrivelsen nedenfor, hvorefter kalendersystemet automatisk styrer varmen ved f.eks. gudstjenester, begravelser, bryllupper etc. Der er mulighed for at angive varmegrader for hver aftaletype, så varmen tilpasses de enkelte aktiviteter.


For at Opsætte CTS-styring, klikkes på tandhjulet, øverst i højre hjørne.Når kalenderen er blevet sammenkoblet med en eller flere enheder vil disse stå øverst i oversigten under fanebladet "Central Tilstand og Styringskontrol".


Klik OPRET for at opsætte CTS til de ressourcer (kirke, sognehus, mødelokaler m.m.), som er koblet på systemet op imod kalenderens aftaletyper


Nu kan der oprettes varmestyring for en eller flere kirker i forbindelse med en eller flere aftaletyper, f.eks. ved Gudstjeneste. I feltet CTS-Indstilling sættes graderne til den ønskede temperatur. Når disse valg er taget, klikkes OK.
Når du er færdig med de forskellige opsætninger, ses de som klargjort i oversigten. Opsætningen vedr. Gudstjeneste viser, at når ressourcen 'EG kirke' vælges som ressource til en mødeaftale med aftaletypen 'Gudstjeneste', vil CTS-systemet sørge for, at kirkerummet er 22 grader ved gudstjenestens start.


Er der behov for at ændre på indstillingerne f.eks. temperatur, kan du ved markering af ”Ajourfør kommende aftaler med nye indstillinger” lade indstillingerne træde i kraft

på alle oprettede aftaler med tilknyttet CTS-styring.