Hvis bedemanden har annulleret en booking, vi den fremstå således i kalenderen.


Hvis du ønsker at sætte tiden ud til ”Booking: Ledig tid” igen, klikkes på REDIGER.

Teksten i beskrivelsen slettes - både systembeskrivelse samt evt. beskrivelse, som bedemanden måtte have tilføjet. Slet evt. fortrolige oplysninger og tilføjede dokumenter. Når alt er slettet, klikkes på OK.

Gå ind i aftalen igen.

Klik på "Skift til aftaletype Booking: Ledig tid". Herefter er tiden klar til booking igen hos bedemændene.OBS: Husk at tilpasse rettighederne til den bruger der skal administrere bookingen


Der er nu mulighed for at skifte en annulleret tid om til en ny ledig tid. Rettighederne er automatisk sat op under aftaletypen ”Annuller tid”.

Så vises dett billede


Nedenstående beskrives hvordan rettighederne opsættes korrekt manuelt.


”Booking: Annulleret tid”

Klik på fanen RETTIGHEDER. Marker "Booking: Annuller tid", og klik herefter på TILFØJ BOOKING-RETTIGHEDER.


OBS: Bedemand må ikke have rettighed til denne Booking.


       

Giv brugeren rettighed til ”Booking: Ledig tid” " i drop-down menuen. Nedenunder skrives eksempelvis ”Ledig tid”. Klik OK.