Brugere på samme konto kan se hinandens kalendere og oprette aftaler for sig selv og hinanden, hvis de deler rettigheder til minimum en aftaletype. Dog kan man kun se aftaler for den / de aftaletyper, som man har rettighed til.


En bruger kan invitere en anden bruger til en aftale, også selvom den inviterede bruger ikke har rettighed til aftaletypen.


Hvis en bruger er deltager på en aftale, kan brugeren se og redigere aftalen uanset de rettigheder, brugeren har til aftaletypen.


En ressource bliver kun markeret som optaget, hvis den har rettighed til de valgte aftaletyper.Det er nødvendigt at tilføje en rettighed til ressourcen for at kunne se den i selve kalenderen, ressourcen kan vælges til alle aftaletyper.